Werkgroepen

Werkgroepen

ICT

Taakomschrijving: onderhoud van de computers, inventaris maken (upgraden, vernieuwen), installeren van een centrale PC, handleidingen maken voor gebruikers, workshop voor team en kinderen.

Sterrestengel: 

Een grote werkgroep met meerdere vertakkingen naar kleinere (deel)werkgroepen:

Stengel

Taakomschrijving: bij een aantal activiteiten die de school organiseert, zoeken we regelmatig sponsors. Jij contacteert de ons vertrouwde of mogelijk nieuwe sponsors. Jij zorgt er mede voor dat onze financiële activiteiten een mooie winstmarge hebben en kijkt waar er nog ruimte is voor optimalisatie. 

Feest

Taakomschrijving: binnen de feestwerkgroep stuur je de trekkers van de verschillende festiviteiten aan, optimaliseer je de draaiboeken, inventariseer je het feestmateriaal en volg je de uitlening van het materiaal op (timing). Dit alles met respect voor de missie en visie van de school. Voor de uit te voeren taken wordt een beroep gedaan op de ouders van de leefgroep die verantwoordelijk is voor de desbetreffende activiteit, met twee trekkers binnen de leefgroep zelf.

Boekhouding

Taakomschrijving: boekhouding en belastingen. 

Infra(structuur)

Taakomschrijving: nadenken over en oplossingen zoeken voor de renovatie van de school, extra klasruimte, het uitschrijven van subsidiedossiers, het opstellen van prioriteiten, contact en communicatie onderhouden met de aannemer(s)… 

Communicatie 

Taakomschrijving: communicatie binnen de school, Bloemblaadje versturen, nieuwsbrief schrijven, AdValvas bijwerken, Facebook/Instagram onderhouden, activiteiten zowel binnen als buiten school communiceren, communicatie met de pers, sponsoring, artikelen voor op de website en andere media (FB, Twitter, website, blog…), representatie op bepaalde events…
Kortom, alles wat te maken heeft met hoe onze school naar buiten komt. Als overkoepelend project het uiteengezette communicatieplan verder uitwerken.

Bijspelen

Taakomschrijving: in kaart brengen welke ouders willen bijspelen, een planning voor de opvang opstellen, administratie opvolgen, medische fiches verzamelen, afspraken maken en opvolgen met team en bestuur, vergadering vastleggen en leiden…

Bestuur

Taakomschrijving: samen met andere bestuursleden het dagdagelijks bestuur van de beide school-vzw’s op zowel organisatorisch als financieel vlak uitoefenen. De werking van de school zo goed mogelijk organiseren en opvolgen. 

Pedagogische Raad (PeRa)

Taakomschrijving: samen met het bestuur de pedagogische doelstellingen van onze school bewaken, info- en gespreksavonden voor ouders organiseren, FAQ-rubriek op de website uitwerken, opvoedingsvragen van ouders en begeleiders aanpakken…  

Klus

Taakomschrijving: kleine en grote klusjes/klussen opknappen, er mee voor zorgen dat het nodige materiaal aangekocht wordt en aanwezig is op school wanneer nodig, alles een vaste plaats geven. 

BIB

Taakomschrijving: op school hebben we een mooie hoeveelheid documentatiemateriaal. Zaak is om dat materiaal volgens een bestaand systeem verder te ordenen en op orde te houden, beschadigde boeken te herstellen, … . Ook het op- en samenstellen van de Sterrekrant behoort mee tot het takenpakket.

Groen

Taakomschrijving: werken vanuit een jaarthema, talentenbank opzetten, project Klimaatgezonde Speelplaats begeleiden en ondersteunen, subsidies voor projecten aanvragen, tuin aanleggen en onderhouden, gras afrijden, MOS-toets (Milieuzorg Op School) uitwerken, sorteerstraat… 

IDPBW

Taakomschrijving: op school moeten een aantal zaken nagekeken en gecontroleerd worden: brandblussers, stookolie, stookketel, elektriciteitsteller, speeltuigen en speelmateriaal… Je overloopt elke maand een checklist waarbij je alles controleert en eventuele problemen meldt aan het bestuur. Verder hou je je ogen open en signaleer je mogelijke andere problemen of gevaren.

Poets +

Taakomschrijving: de poetslijst opstellen en aanpassen wanneer nodig. Maandelijks het materiaal en de producten nakijken. Je kan zelfstandig werken, hebt zin voor orde en netheid, kan goed overweg met stofzuiger en dweil en bent niet bang voor zand en modder; je durft ook kijken achter en onder kasten. Ook de onderkant van de mat is bekend terrein! Ramen worden gelapt en zaken die een extra poetsbeurt nodig hebben, blinken weer! 

Hapje Tapje

Taakomschrijving: je zorgt voor drank en catering tijdens de Sterredagen en de oudervergaderingen. Je houdt de stock bij (in samenspraak met Feest) en doet –indien nodig- boodschappen. 

“Under construction”

WG Duurzaamheid

Profiel: graag meedenken over en meewerken aan een plan/tool om de duurzaamheidsgraad van de Sterrebloem in eerste instantie in kaart te brengen. Van daaruit bekijken hoe en waar we onze ecologische afdruk nog verder kunnen optimaliseren.

Project Klimaatgezonde Speelplaats (onder (bege)leiding van Groen)

Profiel: graag mee je schouders zetten onder de op- en uitbouw van onze klimaatgezonde speelplaats; vanuit interesse, goesting en/of knowhow ter zake. Onze Sterrebloemvisie op de buitenruimte mee uitdenken en -werken.

WG Sociale Dynamieken   

Profiel: interesse voor en/of knowhow in sociale dynamieken die in een minigemeenschap als de Sterrebloem dagelijks spelen. In deze werkgroep denken we na over de sociale dynamiek binnen onze school en hoe we met verbinding en empathie een betere community kunnen bouwen, ook als de onderlinge relaties onder druk komen te staan.