hrijven

Inschrijven

Maximum aantal leerlingen

Het schoolbestuur is van oordeel dat 10 groepen in de school, de peuters inbegrepen, een absoluut maximum is. Voor de kleuterklassen en de klassen in de lagere school geldt een maximum van 12 leerlingen per klas. Als schoolbestuur denken we dat het omwille van materiële omstandigheden geen goed idee is om bijkomende inschrijvingen bovenop de gestelde maxima te doen omdat deze de veiligheid van de kinderen in het gedrang kunnen brengen.
Kinderen die ingeschreven zijn tijdens het voorafgaande schooljaar, zijn automatisch ingeschreven voor het nieuwe schooljaar en moeten dus niet opnieuw ingeschreven worden.

Toelatingsvoorwaarden kinderen die op vijf of op zes jaar in het lager willen starten

Sinds 1 september 2010 zijn er bijkomende toelatingsvoorwaarden voor kinderen die op vijf of op zes jaar in het gewoon Nederlandstalig lager onderwijs willen starten. Een vijf- of zesjarige leerling die in het komende schooljaar in het gewoon lager onderwijs instapt, moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

– voldoende aanwezig geweest zijn in het Nederlandstalig kleuteronderwijs gedurende het vorige schooljaar (voor vijfjarigen betekent voldoende aanwezigheid 185 halve dagen, voor zesjarigen 220 halve dagen);
– beschikken over een bewijs dat hij of zij gedurende het huidige schooljaar les heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een buitenlandse lidstaat van de Nederlandse Taalunie.

Peuters

Peuters (kleuters) mogen pas aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze bovendien jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum nadat ze 2 jaar en 6 maanden oud geworden zijn (dit is op de eerste schooldag in september, na de herfst-, kerst-, krokus-, paas-, hemelvaart- vakantie of op de eerste schooldag van februari).
Zindelijkheid wordt niet verwacht. De begeleidster neemt dit samen met de ouders op, vanaf het moment het kind hier klaar voor is.

Vrije plaatsen voor komende schooljaar ’24-’25

Klas# vrije plaatsen
Peutervolzet
1e kleutervolzet
2e kleuter1
3e kleutervolzet
1e leerjaarvolzet
2e leerjaarvolzet
3e leerjaarvolzet
4e leerjaar2
5e leerjaar2
6e leerjaar3
Datum laatste wijziging: 17/05/2024

Aanmeldingsgesprek

Wanneer je jouw kind op latere leeftijd wilt inschrijven in De Sterrebloem nodigen wij jou graag uit voor een gesprek. Dit om een zo goed mogelijk advies voor uw kind te formuleren. Dit gesprek is voor jou en voor De Sterrebloem belangrijk omdat wij op deze manier een goed zicht willen krijgen op hoe jouw kind zich op dit moment voelt en welke zaken hij of zij wel of niet beheerst.

Naar aanleiding van dit gesprek proberen wij zicht te krijgen of De Sterrebloem de meest geschikte school voor uw kind is. Vanuit dit oogpunt proberen wij dan ook voor alle betrokken partijen een eerlijk advies te formuleren.