Visie Fopem

Visie Fopem

We streven een rechtvaardige en sociale samenleving na, dat is onze missie met FOPEM. Dit doen we door samen een kader te ontwikkelen waarin iedereen zich optimaal kanontplooien: leerling, begeleider, coördinator, ouder… [A]. Dit gemeenschappelijke doel geeft vorm en kleur aan het FOPEM-onderwijs. De visie op onderwijzen en leren gaat uit van een coöperatieve wisselwerking tussen twee onderwijsbronnen. Leren vertrekt in de onderwijspraktijk van FOPEM-scholen niet altijd vanuit de ervaringen of vragen van leerlingen, maar vertrekt ook niet steeds vanuit een vooraf bepaald leerstofaanbod van de begeleider. De onderwijspraktijk in de FOPEM-scholen steunt net op de dynamiek tussen deze twee bronnen [B]: vragen vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid 16 en een aanbodom de wereld binnen te brengen bij elkaar. Daarnaast kan zowel een vraag als een aanbod vanuit leerlingen, begeleiders, coördinatoren, ouders of anderen komen. De dynamiek tussen beide bronnen wordt in evenwicht gehouden door vier handelingspatronen [C] die je in onze scholen kan terugvinden: een coöperatieve werking (1), een geëngageerde houding (2), het streven naar betekenisvolle taken (3) en het respecteren van inspraak en verantwoordelijkheid (4). Deze visie nastreven en respecteren vraagt om een specifieke aanpak [D] die zich vertaalt in het spiraalleren (5), het streven naar een soepele leerlijn (6)en het gebruiken van de ervaringscyclus (7).

In wat volgt werken we de zeven pijlers van onze visie op onderwijzen en leren systematisch uit.