Studiedag: Workshops

Eco-comedy voorstelling Steven Vromman

Op interactieve wijze gaat Steven met het publiek op zoek naar de schokken die ons deze eeuw zouden kunnen overkomen; van virussen tot Artificiële Intelligentie, van meteorieten tot klimaatchaos. De klemtoon ligt echter op het ontwikkelen van veerkracht. Hoe kan je als burger of als gemeenschap je voorbereiden op het onverwachte? Hoe hebben moeilijke situaties in het verleden gezorgd voor onvoorstelbare moed en solidariteit? Welke kleinschalige initiatieven helpen ons op weg naar een leefbare wereld? Je maakt kennis met het Rad der Onfortuin, je kan tijdens de grote veerkrachttest je eigen schokbestendigheid testen en krijgt praktische instructies voor de spannende tijden die eraan komen. En natuurlijk ook een liedje met de Ukelele…

Een spannende blik op het komende parcours van de mensheid met een verrassend hoopvol einde.


Workshop: “De natuur aan het woord” (Lieven Godderis)

Workshop

In deze tijden praten we veel over de natuur, het milieu en de wereld. Maar wat denken en zeggen die zelf? Hoe zou het zijn om op energetisch niveau contact te maken en te luisteren naar de oudste wijsheid die we ter beschikking hebben?

Door middel van een systemische opstelling laten we de natuur in deze workshop zelf aan het woord.

Voor iedereen met een open geest én betrokkenheid met de natuur.

Over Lieven Godderis

Contact met slangen in Tavertet, forellen in Bled, everzwijnen en herten in Hoyet… Stuk voor stuk doen ze Lievens hart sneller slaan. Na zijn GTO (Gestalt Therapie Opleiding) werd hij naast Gestalt coach en trainer voor IVC (Inspireren – Veranderen – Communiceren) ook biodynamisch landbouwer. De natuur geeft Lieven lichamelijk gewaarzijn; zin en richting aan zijn leven. Het appel om aan zijn kinderen waardevol onderwijs te geven, resulteerde in de medeoprichting van de ervaringsgerichte lagere school “De Sterrebloem” in Meigem. Daar coacht hij het lerarenteam en werkt hij mee de strategie uit met Vygotsky, Feuerstein, Piaget en Steiner als pedagogische inspirators.

Lieven werkt daarnaast als senior executive coach voor eigenaars, CEO’s en hun leidinggevenden in familiebedrijven.


Workshop: “Body&Brain Yoga sessie” (Katrien Bouciqué)

Workshop

Body&Brain Yoga is een dynamische yoga, gegroeid vanuit Zuid-Korea.

Gedurende deze training brengen we onze geest in ons lichaam en door middel van gerichte ademhaling laten we spanningen los en wordt ons lichaam soepeler en meer ontspannen.

Als je lichaam verandert, verandert ook je bewustzijn en voel je je meer verbonden met de ander en de omgeving. Daarenboven voel je je meer verbonden met wat je echt wilt, wat resulteert in een groter geluksgevoel.

Over Katrien Bouciqué

Katrien Bouciqué heeft 25 jaar ervaring in lesgeven over opvoeding, psychologie en orthopedagogiek. Naast haar professionele leven ging haar interesse altijd al uit naar meditatie, yoga, mandala tekenen en alternatieve geneeskunde.

In 2008 trok ze naar de Verenigde Staten, waar ze in contact kwam met Body&Brain Yoga.

Vooral de sterke energetische gerichtheid van dit soort yoga én de mogelijkheid om verder te groeien, spraken haar aan. Wat begon als een hobby groeide al snel uit tot een passie. Nu beschouwt Katrien het als een uitdaging om haar ervaringen met Body&Brain Yoga verder door te geven aan anderen.


Workshop: “Het belang van landbouweductie” (Maarten Crivits)

Workshop

In deze workshop gaan we in op het belang van landbouweducatie. De manier waarop een landbouwer een dergelijke vorm van educatie organiseert is sterk afhankelijk van wat we nu eigenlijk precies verstaan onder landbouweducatie. Op basis van onderzoek wordt ingegaan op drie verschillende manieren waarop landouw educatie kan worden opgevat. We gaan met die perspectieven actief aan de slag: wat is in elke de rol van de landbouwers, de burger, de sector …maar ook de school. Scholen kunnen immers op zeer verschillende manieren een  cruciale rol spelen in het versterken van de band tussen landbouw en maatschappij. Ook gaan we specifiek in op het LEF voorstel waarin deze school zich engageert en gaan we na hoe we zo goed mogelijke verschillende vormen van educatie kunnen combineren.

Over Maarten Crivits

Dr. Maarten Crivits is  sinds 2012 wetenschappelijk medewerker aan het ILVO bij de onderzoeksgroep Landbouw en Maatschappij. Daarvoor was hij zes jaar verbonden aan het Centrum Voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) aan de Universiteit van Gent, waar hij werkte rond scenario’s, alternatieve voedselsystemen en sociologische theorie. Op het ILVO werkte hij rond innovatie en netwerkvorming binnen verschillende landbouwsectoren en behaalde hij in 2016 eveneens een doctoraat in de politieke wetenschappen waarin hij een analyse maakte van het Vlaamse landbouwpolitieke systeem en nieuwe vormen van democratische inspraak onderzocht. Hij werkt ook rond stadslandbouw en organiseert regelmatig fora met de Genste werkgroep stadslandbouw.
Momenteel werkt hij rond agro-ecologie en de gebiedsgerichte aanpak voor landbouw onder de vorm landbouwparken, lokale netwerken en commons. Sinds 2018 is hij op het ILVO verantwoordelijk voor het mee opvolgen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zijn onderzoek expertise bevindt zich op het vlak van kwalitatieve onderzoeksmethoden, het begeleiden van stakeholderprocessen en het verbinden van theoretische perspectieven met concrete praktijken.


Workshop: “De tweede vervreemding. Het tijdperk van de wereldwijde samenwerking” (Michael Vlerick)

Workshop

De groepen waarin we samenleven staan niet langer los van elkaar. Door de globalisering zijn ze steeds meer met elkaar versmolten. Om wereldproblemen zoals klimaatverandering aan te pakken, moeten we voor het eerst op wereldschaal samenwerken. Gelukkig is de mens ook geprogrammeerd om samen te werken. Het zit in zijn natuur. Maar om wereldwijd samen te werken, moet hij wel voorbij gaan aan zijn aangeboren ‘tribalisme’. En dat is niet eenvoudig. Maar efficiënte en legitieme wereldwijde samenwerking is geen naïeve droom. En de tijd is er meer dan ooit rijp voor.

Over Michael Vlerick

Michael Vlerick is wetenschapsfilosoof en doceert aan de universiteit van Tilburg. In het verleden onderzocht hij de grenzen en de status van menselijke kennis vanuit de vaststelling dat cognitieve vermogens het product zijn van evolutie door natuurlijke selectie. Momenteel denkt hij vooral na over hoe onze samenleving tot stand is gekomen (de culturele evolutie van sociale instellingen) en hoe we haar kunnen verbeteren. De tweede vervreemding is daarvan de vrucht.