Capaciteit

Maximum aantal leerlingen

Het schoolbestuur is van oordeel dat maximum 10 groepen in de school, de 2 1/2-jarigen inbegrepen, een absoluut maximum is. Voor de kleuterklassen en de klassen in het lager geldt een maximum van 11 leerlingen per klas. Het schoolbestuur weigert omwille van materiële omstandigheden bijkomende inschrijvingen bovenop de gestelde maxima omdat die de veiligheid van de kinderen in het gedrang brengt.
Kinderen die ingeschreven zijn tijdens het voorafgaande schooljaar, zijn automatisch ingeschreven voor het nieuwe schooljaar en moeten dus niet opnieuw ingeschreven worden.


Toelatingsvoorwaarden kinderen die op vijf of op zes jaar in het lager willen starten

Sinds 1 september 2010 zijn er bijkomende toelatingsvoorwaarden voor kinderen die op vijf of op zes jaar in het gewoon Nederlandstalig lager onderwijs willen starten. Een vijf- of zesjarige leerling die in het komende schooljaar in het gewoon lager onderwijs instapt, moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

– voldoende aanwezig geweest zijn in het Nederlandstalig kleuteronderwijs gedurende het vorige schooljaar (voor vijfjarigen betekent voldoende aanwezigheid 185 halve dagen, voor zesjarigen 220 halve dagen);
– beschikken over een bewijs dat hij of zij gedurende het huidige schooljaar les heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een buitenlandse lidstaat van de Nederlandse Taalunie.


Peuters

Peuters (kleuters) mogen pas aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze bovendien jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum nadat ze 2 jaar en 6 maanden oud geworden zijn (dit is op de eerste schooldag in september, na de herfst-, kerst-, krokus-, paas-, hemelvaart- vakantie of op de eerste schooldag van februari).
Zindelijkheid wordt niet verwacht. De begeleidster neemt dit samen met de ouders op, vanaf het moment het kind hier klaar voor is.


Vrije plaatsen voor het schooljaar 2021-2022

Klas # vrije plaatsen
Peuter vol
1e kleuter 3
2e kleuter 4
3e kleuter vol
1e leerjaar vol
2e leerjaar 6
3e leerjaar vol
4e leerjaar vol
5e leerjaar vol
6e leerjaar vol

Datum laatste wijziging: 13/09/2021


Vrije plaatsen voor het schooljaar 2022-2023

Klas # vrije plaatsen
Peuter 5
1e kleuter vol
2e kleuter 3
3e kleuter 4
1e leerjaar vol
2e leerjaar vol
3e leerjaar 6
4e leerjaar vol
5e leerjaar vol
6e leerjaar vol

Datum laatste wijziging: 13/09/2021


Aanmeldingsgesprek

U wil uw kind op latere leeftijd inschrijven in De Sterrebloem. Om een zo goed mogelijk advies voor uw kind te formuleren willen wij u graag uitnodigen voor een gesprek over uw kind. Het aanmeldingsgesprek is voor u en voor De Sterrebloem belangrijk omdat wij op deze manier een goed zicht willen krijgen hoe uw kind zich op dit moment voelt en welke zaken hij of zij wel of niet beheerst.

Naar aanleiding van dit gesprek proberen wij zicht te krijgen of De Sterrebloem de meest geschikte school voor uw kind is. Vanuit dit oogpunt proberen wij dan ook voor alle betrokken partijen een eerlijk advies te formuleren.