Waarom verbouwt de Sterrebloem?

Het schoolgebouw van De Sterrebloem is reeds meer dan 100 jaar oud. In die lange periode is structureel niets veranderd aan het gebouw. Dit vertaalt zich in een gebrekkige isolatie van zowel vloeren, muren als het dak die niet of te beperkt geïsoleerd zijn zodat energieverbruik en kosten de pan uit swingen. Ook het verwarmingssysteem op stookolie is niet meer van deze tijd. Dit alles, samen met de ramen uit enkel glas met aftakelend houtwerk zorgt ervoor dat er zich een grondige renovatie opdringt.

Het project

In nauw overleg met de werkgroep infrastructuur, het leerkrachtenteam en de raad van bestuur heeft het architectenbureau BAST een ontwerp uitgewerkt. Daarbij werd allereerst gekeken welke structuren en elementen van het bestaande gebouw, eventueel mits kleinere aanpassingen, kunnen behouden blijven. Daarnaast werd aan de hand van de normen van het huidige onderwijslandschap nagegaan welke extra’s er nog nodig zijn. Zo zijn ze uiteindelijk gekomen tot een verbouwingsplan voor het huidige gebouw samen met een kleiner nieuwbouwproject voor de kleuterschool.

Fasering

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de bestaande subsidiëring voor infrastructuurwerken aan schoolgebouwen en om tevens continuïteit te kunnen voorzien, is het hele verbouwingsproject opgesplitst in vijf fases. Dit zorgt ervoor dat het geheel betaalbaar wordt voor de school en dat het project een minimale impact heeft op de activiteiten van de school.

Budgettering

Wat zal dat nu allemaal kosten? Uiteraard is er een prijskaartje verbonden aan dit hele project.

Door gefaseerd te werken, kan AgIOn, het Agentschap voor Infrastructuur van het Onderwijs, sneller tussenkomen met subsidies. Zij subsidiëren telkens 70% van de kosten, per fase. De rest van de bouwkosten zal gefinancierd worden door een lening met staatsgaranties, die over 25 jaar wordt afbetaald.

Meer informatie

BAST cvba

Na een aanbestedingprocedure zijn we voor de verbouwing in zee gegaan met het architectenbureau BAST. Dit bureau legt zeer nadrukkelijk het accent op een mensen milieugerichte benadering. De gezondheid van mens en planeet zijn voor hen basiswaarden.
Bij alle projecten die ze uitvoeren, maken ze van de gebruikte materialen een levenscyclusanalyse.
Op die manier krijgen zowel zijzelf alsook de bouwheer een duidelijke voeling met de ecologische voetafdruk van het gevolgde (ver)bouwtraject.