Even praktisch

Lesuren

Misschien lijkt 08.55 uur een late start. Dit is echter een bewuste keuze. We vinden het belangrijk dat kinderen rustig aan de dag kunnen beginnen. Tijd nemen om op te staan, te ontbijten, zich zelfstandig aan te kleden en klaar te maken om naar school te gaan… Op vrijdag stoppen we om 15 uur zodat de begeleiding tijd heeft om de voorbije week te evalueren, komende activiteiten te plannen, te overleggen…

We vinden het wel belangrijk om de dag stipt te beginnen. De begeleiders zijn vanaf 8.30 uur aanwezig en aanspreekbaar. Bij de kleuters wordt er een inloopmoment voorzien.

Opvang

Voor- en naschoolse kinderopvang behoort niet tot de wettelijke functieomschrijving van de begeleiders. Deze opvang wordt door de stadsdiensten van Deinze georganiseerd. Er is opvang vanaf 7.30 uur, over de middag en na school tot 18 uur (woensdag tot 17 uur). De kosten voor de opvang zijn fiscaal aftrekbaar. Voor ieder kind dat van de opvang gebruik maakte, wordt een fiscaal attest opgemaakt.

Maaltijden

Er is de keuze tussen de meegebrachte boterhammendoos en een warme maaltijd. Bij het meebrengen van een boterhammendoos vragen we aan de ouders om geen drankjes, koekjes of snoepjes mee te geven. We vragen verder ook om voor gezond beleg op de boterham te zorgen. Kleuters betalen voor de warme maaltijd 3 euro. Lagere schoolkinderen in de eerste tot derde klas betalen 4 euro en oudere kinderen betalen 4.5 euro.

Opmerking: Voor het schooljaar 2016-2017 worden geen warme maaltijden aangeboden.

Soep en fruit

Tijdens de middagpauze eten alle kinderen verse soep. Deze soep wordt elke dag klaargemaakt voor vrijwillige ouders of grootouders. Om 15.30 uur wordt de dag afgesloten met een vieruurtje vanuit de school. Hiervoor vragen we een vast bedrag van € 84 per jaar (~ €0,60 x 140 schooldagen). Dit kan gespreid betaald worden. Kinderen hoeven dus niets mee te brengen naar school van drank, eten, tussendoortjes. Alles wordt op school aangeboden.

Schoolbenodigheden

De kinderen krijgen van de school het materiaal dat ze nodig hebben. Dat zijn werkboeken, schriften, mappen, agenda, woordenboek maar ook schrijfgerief, meetlat, geodriehoek, kleurpotloden… Dit moet je dus niet zelf aankopen.

Turnen

We gaan op regelmatige basis turnen op locatie. De kinderen dragen hiervoor sportieve kledij en schoenen.  LG3 en LG4 turnen om de 2 weken in de sporthal van Nevele.  Daarvoor dragen ze sportschoenen die geen strepen nalaten.

Zwemmen

Alle leefgroepen gaan zwemmen. De kleuters gaan één keer per maand zwemmen in de Palaestra. De lagere schoolkinderen gaan om de twee weken zwemmen in de Palaestra. Voor de data: zie kalender.

Uitstappen

Uitstappen maken deel uit van het lessenpakket. Het spreekt voor zich dat alle kinderen hieraan deelnemen. In de loop van het schooljaar organiseren de verschillende leefgroepen uitstappen voor één dag of voor meerdere dagen. Alle uitstappen worden op voorhand meegedeeld via de berichtenbrief of via leefgroepvergaderingen. Om alle ouders de mogelijkheid te geven om hun kinderen te laten deelnemen aan de uitstappen, wordt het te betalen bedrag zo laag mogelijk gehouden.

Kosten: hoeveel krijgt de school en hoeveel kost de school jou?

De Sterrebloem probeert financiële hindernissen weg te werken. We draaien elke eurocent twee keer om en we besparen veel omdat heel wat ouders veel energie en tijd aan de school schenken (hulp bij openluchtklassen, poetsen, klussen, werkgroepen, beurtrollen…).

De Sterrebloem krijgt niet evenveel als het gemeenschaps- of stadsonderwijs, omdat we behoren tot het vrij onderwijs. We worden bovendien niet gesteund door een net (kerk, congregatie, provincie). Met de werkingsgelden komen we niet toe.
Het tekort wordt elk jaar bijgepast door:

  • activiteiten van het feestcomité
  • sponsoring
  • extra subsidies voor bijzondere projecten
  • giften van ouders, ex-ouders en sympathisanten