Meer informatie

BAST cvba

Na een aanbestedingprocedure zijn we voor de verbouwing in zee gegaan met het architectenbureau BAST. Dit bureau legt zeer nadrukkelijk het accent op een mensen milieugerichte benadering. De gezondheid van mens en planeet zijn voor hen basiswaarden.
Bij alle projecten die ze uitvoeren, maken ze van de gebruikte materialen een levenscyclusanalyse.
Op die manier krijgen zowel zijzelf alsook de bouwheer een duidelijke voeling met de ecologische voetafdruk van het gevolgde (ver)bouwtraject.

Meer info over BAST cvba is te vinden op http://www.bast.coop.

Het abc van SOCROWD

Een organisatie met financieringsnood van 60.000 euro zoekt 20.000 euro via hun netwerk, sympathisanten, klanten, leden,... Na een succesvolle oproep verdubbelt Socrowd dit bedrag met eigen middelen en krijgt de organisatie een renteloze lening van 60.000 euro.
De organisatie betaalt de lening terug en de investeerders krijgen hun geld terug. Simpel toch !
http://www.socrowd.be/

Het onderstaande filmpje toont heel mooi hoe het principe van SOCROWD werkt:
http://www.socrowd.be/hoe-werkt-sociale-crowdfunding

AGION

Het agentschap subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs. AGIOn zorgt ook voor de coördinatie en de stimulering van de publiek-private samenwerking waarbij de realisatie van infrastructuur een partnership is van de overheid en de inrichtende machten met de private sector.
http://www.agion.be/