Budgettering

Wat zal dat nu allemaal kosten? Uiteraard is er een prijskaartje verbonden aan dit hele project.

Door gefaseerd te werken, kan AgIOn, het Agentschap voor Infrastructuur van het Onderwijs, sneller tussenkomen met subsidies. Zij subsidiëren telkens 70% van de kosten, per fase. De rest van de bouwkosten zal gefinancierd worden door een lening met staatsgaranties, die over 25 jaar wordt afbetaald.

Uiteraard zijn er ook kosten waarvoor AgIOn niet tussenkomt en waarvoor niet kan geleend worden. Die onkosten zal de school zelf dragen door het inzamelen van middelen. Dit zal op verschillende manieren gebeuren:

  • Schoolactiviteiten: Ontbijt, Wijnverkoop, Fe(e)stje, ...
  • SOCROWD project

Dit is een systeem waarbij mensen renteloos een bedrag aan Socrowd ter beschikking stellen. Voor elke euro die SOCROWD krijgt, geeft SOCROWD een lening van drie euro aan De Sterrebloem. Dat totale bedrag krijgt De Sterrebloem en betaalt De Sterrebloem, renteloos terug aan SOCROWD. SOCROWD betaalt dan, op zijn beurt, de mensen die een bedrag ter beschikking stelden, ook terug

  • Giften

Hoe vlot elke fase kan volgen op de vorige, hangt voor een groot deel af van AgIOn en de financiële middelen die kunnen verzameld worden.
 

Met de steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.